ประกาศรับสมัครสอบข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา วุฒิปวช./ปวส./ป.ตรี 56 อัตรา 30 ก.ย.- 25 ต.ค.

0
351

ประกาศรับสมัครสอบงานราชการวันนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 9 ตำแหน่ง 56 อัตรา

ในส่วนของผู้สนใจประกาศสอบงานราชการ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 25 ตุลาคม 2562

ประกาศสอบงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
  2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  4. นายช่างปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
  5. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
  6. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา
  7. พนักงานชวเลขปฏิบัติงาน จำนวน 14 อัตรา
  8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  9. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 25 ตุลาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดดังปรากฏในลิงก์แนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>ประกาศสอบงานราชการ