ประกาศเปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วุฒิปวส./ปริญญาตรี 3 อัตรา

0
397

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งงานว่าง 3 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจการเปิดสอบรับราชการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 7 กันยายน 2565

เปิดสอบรับราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 7 กันยายน 2565 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>เปิดสอบรับราชการ