ประกาศ!!! กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการ 11 อัตรา

0
1289

ประกาศรับสมัครงานราชการ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่งต่างๆ รวม 11 อัตรา โดยผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศ และสมัครงานราชการ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ประกาศรับสมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา
  2. นักจิตวิทยา  จำนวน 2 อัตรา
  3. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) จำนวน 1 อัตรา
  4. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านศิลปะ) จำนวน 1 อัตรา
  5. พนักงานคุมประพฤติ จำนวน 1 อัตรา
  6. พนักงานพินิจ (ชาย) จำนวน 3 อัตรา
  7. พนักงานพินิจ (หญิง) จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

วิธีการรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรแยกเป็นบัญชีแต่ละตำแหน่ง ทางเว็บไซต์ http://djop.thaijobjob.com หรือ http://www.djop.moj.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจัดให้มีการสอบในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก หรือมีการประกาศยกเลิกบัญชีดังกล่าว บัญชีผู้ผ่านการสอบในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>ประกาศรับสมัครงานราชการ