ประกาศ โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครงาน 44 อัตรา

0
4475
โรงพยาบาลสงขลา

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสงขลา กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือก และจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ, นักวิชาการสาธารณสุข, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานทั่วไป รวมทั้งสิ้นจำนวน 44 อัตรา

สำหรับสมาชิกท่านใด ที่สนใจสมัครงานโรงพยาบาลสงขลา ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 15 – 23 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการโรงพยาบาลสงขลา

สมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานโรงพยาบาลที่เปิดรับ

  1. พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน 10 อัตรา

  2. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 17 อัตรา

  3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 13 อัตรา

  4. พนักงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ โรงพยาบาลสงขลา จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานโรงพยาบาล

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงานโรงพยาบาลสงขลา ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลสงขลา ตั้งแต่วันที่ 15 – 23 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพ

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

โรงพยาบาลสงขลา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ ป้ายประกาศหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลสงขลา และทางเว็บไซต์โรงพยาบาลสงขลา www.sk-hospital.com

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครงานโรงพยาบาล