ฝึกงานกับโอสถสภา รับนักศึกษาชั้นปี 3-4 ทุกสาขา ทุกสถาบัน เริ่มรับ พ.ย.62 – มี.ค.63

0
2594

บริษัท โอสถสภา จำกัด ยินดีต้อนรับนักศึกษาที่มีความสนใจเรียนรู้ และพร้อมสร้างประสบการณ์ไปกับเรา ภายใต้โครงการ O-Interns (Osotspa Internship Program) ในสาขาวิชาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหาร การตลาด การบัญชี วิศวกรรมศาสตร์ และด้านอื่นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ พัฒนาทักษะในด้านต่างๆโดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาทุกคนจะได้นำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงาน
ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมต่อไปในอนาคต

นักศึกษาท่านใด สนใจโครงการฝึกงานกับโอสถสภา สามารถสมัครได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนมีนาคม 2563 โดยคลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบวิธีการสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และสมัครออนไลน์ได้ทันที

วิธีการสมัครฝึกงานกับโอสถสภา

  • ส่งใบสมัครทางอีเมล [email protected]
  • ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
  • หรือส่งด้วยตัวเองที่บริษัทฯ

กำหนดรับสมัครตั้งเดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
(นักศึกษาฝึกงาน) 348 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] :@osotspajob

เอกสารต้นฉบับ>>>ฝึกงานกับโอสถสภา