มทร.กรุงเทพ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาตรี จำนวน 18 อัตรา

0
928
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 15 ตำแหน่ง รวม 18 อัตรา

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม – 2 กันยายน 2562

สมัครงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานที่เปิดสอบ

  1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
  3. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา
  5. นักตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา
  6. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  7. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
  8. วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
  9. วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
  10. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัครงานมหาวิทยาลัย

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล อาคาร 36 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม – 2 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานมหาวิทยาลัย