มทร.ธัญบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาตรี-โท 101 อัตรา

0
2631
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศรับสมัครงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าทำการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และสายวิชาการ รวมทั้งสิ้น 101 อัตรา โดยต้องการรับสมัครบุคคลที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศ และสมัครงานทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสมัครงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งาน การศึกษาที่เปิดสอบ

  1. พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  จำนวน 33 อัตรา

  2. พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  จำนวน 68 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานมหาวิทยาลัย

กำหนดการรับสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2558 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสมัครผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.rmutt.ac.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558” หรือ http://rmutt.job.thai.com

 

ค่าธรรมเนียมสอบ

  1. ชำระค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) โดยผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
  2. ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท

 

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ

ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เพื่อเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามที่กำหนดไว้แล้วทางเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th หรือ http://rmutt.job.thai.com

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครงานมหาวิทยาลัย