มทร.สุวรรณภูมิ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 111 อัตรา

0
3727
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สมัครงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 111 อัตรา สำหรับผู้สนใจงาน การศึกษา และต้องการสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสมัครงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานว่าง

  • พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 111 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานมหาวิทยาลัย

ผู้ที่สนใจสมัครงานมหาวิทยาลัย ให้สมัครด้วยตนเองได้ ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร 23 ชั้น 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

 

การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครงานมหาวิทยาลัย