มรภ.จันทรเกษม รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 8 ตำแหน่ง 18 อัตรา

0
1709

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีความประสงค์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 18 อัตรา สำหรับสมาชิกที่สนใจตำแหน่งงานมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 5-27 ตุลาคม 2563

สมัครงานราชภัฎ

ตำแหน่งงานมหาวิทยาลัย

  1. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  จำนวน 3 อัตรา
  2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  จำนวน 4 อัตรา
  3. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
  4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  จำนวน 2 อัตรา
  5. นิติกรปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
  6. บุคลากรปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
  7. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  จำนวน 6 อัตรา
  8. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสมัครตำแหน่งงานมหาวิทยาลัย

สำหรับผู้ที่มีความสนใจตำแหน่งงานมหาวิทยาลัยราชภัฎเกษม ตามประกาศรับสมัครงานมหาวิทยาลัย ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ตั้งแต่วันที่ 5-27 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>ตำแหน่งงานมหาวิทยาลัย