มรภ.ชัยภูมิ รับสมัครอาจารย์ วุฒิตรี/โท/เอก 5 สาขาวิชา รวม 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

0
652

มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 10 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครอาจารย์ราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมัครอาจารย์ราชภัฏ

ตำแหน่งงานมหาวิทยาลัย

  1. สาขาการพยาบาลทารกและการผดุงครรภ์ จำนวน 4 อัตรา
  2. สาขาพยาบาลอนามัยชุมชน จำนวน 1 อัตรา
  3. สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น จำนวน 2 อัตรา
  4. สาขาการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา
  5. สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครอาจารย์ราชภัฎ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครอาจารย์ราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ให้ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครอาจารย์ราชภัฎ


อัพเดทข่าวการรับสมัครงานทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง >>> https://www.facebook.com/job4thaidotcom/