มรภ.ลำปาง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2559 จำนวน 48 อัตรา

0
1526
มรภ.ลำปาง

สมัครงาน ราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ วิชาชีพเฉพาะ และทั่วไป ครั้งที่ 2/2559 จำนวน 48 อัตรา

สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงาน ราชภัฏลำปาง ตามประกาศรับสมัครงาน การศึกษาดังกล่าว ให้สมัครงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันและเวลาราชการ

มรภ.ลำปางสมัครงาน ราชภัฏลำปาง

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ วิชาชีพเฉพาะ และทั่วไป จำนวน 48 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ วิชาชีพเฉพาะ และทั่วไป ครั้งที่ 2/2559 โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน ราชภัฏลำปาง

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารโอฬารฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันและเวลาราชการ

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงานราชภัฏลำปาง