มรภ.สวนสุนันทา รับสมัคร อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา

0
2494

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้าง บรรจุ แต่งตั้งเป็นพนักงานอาจารย์มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว โดยผู้สนใจสมัครงาน ราชภัฎ ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว สามารถคลิกเอกสารแนบท้ายประกาศเพื่อดูรายละเอียดการรับสมัครงาน และวันที่ปิดรับสมัคร ซึ่งแต่ละตำแหน่งจะปิดรับสมัครไม่ตรงกัน

สมัครงาน ราชภัฎ

ตำแหน่งงานว่าง

  1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
  2. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  3. อาจารย์ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
  4. เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา
  5. พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวน 3 อัตรา
  6. ลูกจ้าง (คนงาน/คนสวน/สุขาภิบาล/พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 4 อัตรา
  7. อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสมัครงาน ราชภัฎ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครงาน ราชภัฎสวนสุนันทา ให้คลิกดูรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศ เพื่อดูวิธีสมัคร และวันที่ปิดรับสมัคร ซึ่งแต่ละตำแหน่งจะปิดรับสมัครไม่ตรงกัน

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน ราชภัฎ