มรภ.สวนสุนันทา รับสมัคร อาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย 13 อัตรา

0
5121

สมัครงาน ราชภัฎสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 13 อัตรา สำหรับสมาชิกที่สนใจ และต้องการสมัครงาน ราชภัฎสวนสุนันทา ตามประกาศรับสมัครงาน การศึกษาดังกล่าว ให้ตรวจสอบคุณสมบัติ พร้อมวัน เวลาในการรับสมัคร ได้จากลิงก์เอกสารต้นฉบับ

สมัครงาน ราชภัฎสวนสุนันทา

 

สมัครงาน ราชภัฎสวนสุนันทา

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิชาการศึกษา  จำนวน 1 อัตรา
  2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา
  3. อาจารย์ สังกัด ว.โลจิสติกส์ฯ จำนวน 10 อัตรา
  4. อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ  จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ราชภัฎสวนสุนันทา

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน ราชภัฎสวนสุนันทา

ผู้สนใจสมัครงาน ราชภัฎสวนสุนันทา สามารถคลิกดูรายละเอียดการรับสมัครงานแต่ละตำแหน่ง ได้จากเอกสารต้นฉบับ

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงาน ราชภัฎ