มรภ.สุรินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ด้านการสอน วิจัยและสายผู้สอน 22 อัตรา

0
1836
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สมัครงาน ราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน) ประจำปี พ.ศ.2558 โดยตำแหน่งที่ประกาศรับ เป็นประเภทตำแหน่ง วิชาการ ทำหน้าที่สอน วิจัย และบริการวิชาการ (สายผู้สอน) จำนวน 22 อัตรา

ผู้สนใจสมัครงาน ราชภัฏ ให้สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์สมัครงาน ราชภัฏ

ตำแหน่งงานมหาวิทยาลัยที่เปิดสอบ

  • ตำแหน่ง วิชาการ ทำหน้าที่สอน วิจัยและบริการวิชาการ (สายผู้สอน) จำนวน 22 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน) โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครงาน ราชภัฏ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ที่กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคาร 31 ถนนสุรินทร์ขปราสาท ตำบล นอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

 

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั่้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปี พ.ศ.2558 ตำแหน่งประเภทวิชาการ (สายผู้สอน) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ป้ายประกาศกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครงาน ราชภัฏ