มรภ.อุดรธานี รับสมัคร ครูภาษาไทย ประจำโรงเรียนสาธิต

0
908
โรงเรียนสาธิต มรภ.อุดรธานี

สมัครงานครู โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ตำแหน่ง ครู (ภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา ซึ่งผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก ได้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งดังกล่าว ถ้าสำเร็จการศึกษาหลักสูตร 4 ปี จะได้รับอัตราเงินเดือน 17,290 บาท และหลักสูตร 5 ปี จะได้รับอัตราเงินเดือน 18,330 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงานครู โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558

โรงเรียนสาธิต มรภ.อุดรธานีสมัครงานครู โรงเรียนสาธิต มรภ.อุดรธานี

ตำแหน่งงานมหาวิทยาลัยที่เปิดสอบ

  • ครู ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
  2. มีใบประกอบวิชาชีพครู

 

ค่าสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าสมัครสอบ จำนวน 300 บาท ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบชำระเงิน ณ ฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัย และเมื่อชำระเงินแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครงานครู โรงเรียนสาธิต

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงานครู โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 ในวันเวลาราชการ

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>Download Link