มสธ. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาตรี-โท รวม 15 อัตรา

0
4393
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สมัครงาน มสธ.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 12 ตำแหน่ง รวม 15 อัตรา ผู้ที่สนใจสมัครงาน มสธ. จะต้องอ่านรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในลิงก์แนบท้ายประกาศ และสามารถสมัครงาน มสธ. ด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครงาน มสธ.

ตำแหน่งงานมหาวิทยาลัยที่เปิดสอบ

ระดับปริญญาตรี

 1. นักตรวจสอบภายใน : สำนักงานอธิการบดี  จำนวน 1 อัตรา
 2. บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่  จำนวน 1 อัตรา
 3. นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง  จำนวน 1 อัตรา
 4. นักแนะแนวการศึกษา ฝ่ายแนะแนวการศึกษา  จำนวน 1 อัตรา
 5. นักวิชาการศึกษา ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล  จำนวน 1 อัตรา
 6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล  จำนวน 2 อัตรา
 7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 อัตรา
 8. นักวิชาการศึกษา ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ จำนวน 1 อัตรา

 

ระดับปริญญาโท

 1. นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง  จำนวน 1 อัตรา
 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล  จำนวน 2 อัตรา

 

วัน เวลา และสถานที่สมัครงาน มสธ.

ผู้ประสงค์จะสมัครงาน มสธ. ให้ขอและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี อคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

***มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จะประกาศรายชื่อผุู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันและสถานที่สอบฯ วันที่ 29 มิถุนายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>>สมัครงาน มสธ.