มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปวส.

0
1034
มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศรับสมัครงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปวส. จำนวน 1 อัตรา โดยจะได้รับอัตราค่าตอบแทน 13,400 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจ ต้องการสมัครงาน การศึกษา ตามประกาศรับสมัครงานมหาวิทยาลัยดังกล่าวนี้ ให้เตรียมเอกสารและสมัครงานออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

มหาวิทยาลัยนครพนมงานมหาวิทยาลัยนครพนม

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
  2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft word และ excel ได้ดี
  3. มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความกระตือรือร้นและอดทนในการทำงาน สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
  4. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อย่างน้อย 3 ปี (แสดงหลักฐาน)
  5. ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานการเจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานพัสดุ งานด้านเอกสารทางราชการ และการบริการด้านเอกสารต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

การรับสมัครงานมหาวิทยาลัย

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานมหาวิทยาลัย เพื่อเข้ารับการเลือกสรร ให้สมัครออนไลน์เท่านั้น โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.npu.ac.th/job.online ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

มหาวิทยาลัยนครพนม จะการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม และทาง www.npu.ac.th

 

อ่านรายละเอียดทั้งหมด>>>Download Link