มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานท่วไป วุฒิ ปริญญาตรี

0
1752
มหาวิทยาลัยมหิดล

สมัครงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหิดล กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา สำหรับผู้สอบผ่านการคัดเลือก และได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะได้รับอัตราเงินเดือน 19,500 บาท

สำหรับสมาชิกที่สนใจในตำแหน่งนี้ สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

มหาวิทยาลัยมหิดลสมัครงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาตรี

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา (หากสำเร็จการศึกษาสาขาบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  2. มีสัญชาติไทย เพศชาย / หญิง อาุยไม่เกิน 30 ปี หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)
  3. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

การสมัครงานมหาวิทยาลัย

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก Download ใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครได้ที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ หรือส่งใบสมัครทาง E-mail หรือทางไปรษณีย์ ตามรายละเอียดดังปรากฏในเอกสารแนบ

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ หน้าห้องงานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>สมัครงาน มหาวิทยาลัยมหิดล