มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัคร อาจารย์ สาขาต่างๆ 11 อัตรา

0
4280
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

สมัครงาน อาจารย์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาต่างๆ

สำหรับสมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงาน อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ตามประกาศรับสมัครงานมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 15 – 23 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยสมัครงาน อาจารย์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานมหาวิทยาลัยที่เปิดรับ

  1. อาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  2. อาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา
  3. อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 อัตรา
  4. อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา
  5. อาจารย์ สังกัดสำนักวิชานักศึกษาทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
  6. อาจารย์ สังกัดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 อัตรา
  7. บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา

 

การรับสมัครงาน อาจารย์

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบคัดเลือก ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ งานบริหาร งานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ตั้งแต่วันที่ 15 – 23 มิถุนายน 2558 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 4280 8014

 

คลิกเพื่อ่าน>>>>สมัครงาน อาจารย์มหาวิทยาลัย