มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก

0
1260
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำลังมอบโอกาสดีๆ ให้กับน้องๆ โดยถือโอกาสที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้เปิดดำเนินการด้านการศึกษาครบรอบ 20 ปี ในปีพ.ศ. 2559 ซึ่งก็คือปีการศึกษาหน้า ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยที่จะมอบให้นี้ เป็นทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ภาคสมทบ) หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรปริญญาเอก จำนวนหลายทุนด้วยกัน นอกจากทุนการศึกษาที่จะมอบให้แล้ว มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ยังให้การสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้สนใจทั่วไป ซึ่งจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาอีกด้วย

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

แบ่งตามหลักสูตรดังนี้

  1. ทุนการศึกษา ปริญญาตรี เฉพาะภาคสมทบ ทางมหาวิทยาลัยจะมอบทุนการศึกษา 30% ให้แก่ผู้ที่สมัครเรียนและรายงานตัว ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
  2. ทุนการศึกษา ปริญญาโท มอบทุนการศึกษา 20% ให้แก่ผู้ที่สมัครเรียนและรายงานตัว ภายในวันที่ 6 กันยายน 2558
  3. ทุนการศึกษา ปริญญาเอก มอบทุนการศึกษา 50% ให้แก่ผู้สมัครเรียนและรายงานตัวภายในวันที่ 11 กันยายน 2558

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานต่างประเทศ และการขอรับทุน ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยกรรมการของมหาวิทยาลัย

 

การสมัครรับทุนการศึกษา

สมาชิกท่านใด สนใจขอรับทุนการศึกษา สามารถดูรายละเอียดทุนการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.hu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074 200 300 และสมัครเรียนด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น 2 อาคาร U Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่