มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานสายวิชาการ วุฒิปริญญาเอก รับถึง 1 พ.ค.

0
416

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครอาจารย์เชียงใหม่ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

สมัครอาจารย์เชียงใหม่

ตำแหน่งงานว่าง

  • อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครอาจารย์เชียงใหม่

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครอาจารย์เชียงใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครอาจารย์เชียงใหม่


อัพเดทข่าวการรับสมัครงานทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง >>> https://www.facebook.com/job4thaidotcom/