รพ.มะเร็งชลบุรี รับสมัครพนักงานสาธารณสุข 13 อัตรา วุฒิม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี 18-24 ก.ย.

0
734

โรงพยาบาลมะเร็ง ชลบุรี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุข ประเภททั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 13 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตามประกาศรับสมัครงานของกระทรวงสาธารณสุข ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 18-24 กันยายน 2562

สมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานว่าง

  1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา
  2. นักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
  3. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  4. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
  5. พนักงานเก็บเอกสาร จำนวน 1 อัตรา
  6. พนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา
  7. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา
  8. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครงานโรงพยาบาล

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานโรงพยาบาล ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานโรงพยาบาล