[งานรัฐวิสาหกิจ]การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (รฟม.) เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่นี่

0
49565

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีความประสงค์รับสมัครบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 29 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 ตุลาคม 2565

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  •  วิศวกร (โยธา/ขนส่ง/ไฟฟ้ากําลัง/ไฟฟ้าสื่อสาร/
  •  นิติกร คอมพิวเตอร์/เครื่องกล/ระบบราง/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม)
  •  พนักงานบริหารพัสดุ
  •  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  •  พนักงานบริหารงานทั่วไป
  •  พนักงานบริหารความเสี่ยง
  •  พนักงานรักษาความปลอดภัย
  •  พนักงานบริหารธุรกิจ
  •  พนักงานกู้ภัย

วิธีสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ผู้ที่มีความประสงค์จะ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน้ต ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 ตุลาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

เอกสารต้นฉบับ>>> สมัครงานรัฐวิสาหกิจ