รับสมัครงาน เทศบาลเมืองป่าตอง 61 อัตรา

0
6232
สมัครงาน เทศบาลเมืองป่าตอง

สมัครงาน เทศบาลเมืองป่าตอง

ประกาศรับสมัครงาน เทศบาลอัพเดทล่าสุด เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 61 อัตรา โดยเปิดรับสมัครงาน เทศบาล ตั้งแต่วันที่ 5 – 13 มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

ครั้งนี้ เป็นการเปิดรับสมัครงาน เทศบาล จำนวนมาก ดังนั้น ผู้ที่ต้องการสมัครงาน เทศบาลเมืองป่าตอง จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งให้ดีเสียก่อน จากนั้นจึงสมัครงานด้วยตนเองได้

สมัครงาน เทศบาลเมืองป่าตองสมัครงาน เทศบาลเมืองป่าตอง

ตำแหน่งงานเทศบาลที่เปิดสอบ

1. พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีคุณวุฒิ

 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  จำนวน 2 อัตรา
 2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน 2 อัตรา
 3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 2 อัตรา
 4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา
 5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 อัตรา
 6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ  จำนวน 1 อัตรา
 7. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 8. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ  จำนวน 1 อัตรา
 9. ผู้ช่วยนายช่างศิลป์  จำนวน 1 อัตรา
 10. ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จำนวน 1 อัตรา
 11. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง  จำนวน 1 อัตรา
 12. ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล  จำนวน 1 อัตรา
 13. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน  จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ

 1. พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 13 อัตรา
 2. พนักงานขับรถยนต์ (ใบขับขี่ประเภทที่ 2) จำนวน 5 อัตรา
 3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา

3. พนักงานจ้างทั่วไป

 1. พนักงานดับเพลิง  จำนวน 1 อัตรา
 2. พนักงานเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ จำนวน 3 อัตรา
 3. คนสวน  จำนวน 3 อัตรา
 4. คนงาน (งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย) จำนวน 4 อัตรา
 5. คนงาน (งานสาธารณูปโภค) จำนวน 10 อัตรา
 6. คนงาน (งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ) จำนวน 1 อัตรา
 7. คนงานประจำรถขยะ จำนวน 4 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเทศบาล โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครงาน เทศบาล

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครงาน เทศบาล ให้ขอรับและยื่นสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 13 มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครงานได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น

 

ค่าธรรมเนียมในการสมัครงาน เทศบาล

ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียม สำหรับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก

 • พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิและทักษะ)  ตำแหน่งละ 100 บาท
 • พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่งละ 50 บาท

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร

เทศบาลเมืองป่าตอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองป่าตอง ในวันที่ 15 มกราคม 2558 โดยปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง (ชั้น 2) และเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองป่าตอง www.patongcity.go.th ทั้งนี้เทศบาลเมืองป่าตองขอสงวนสิทธิที่จะเพิกถอนรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร หรือไม่อนุญาตให้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเข้าห้องสอบได้ เมื่อตรวจสอบพบในภายหลังว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่เทศบาลกำหนด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>Download Link