รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ กรมการจัดหางาน วุฒิปริญญาตรี 40 อัตรา 27 ม.ค.-24 ก.พ.

0
1628

ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมการจัดหางาน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก แต่งตั้งและบรรจุเป็นข้าราชการ กรมการจัดหางาน จำนวน 40 อัตรา วุฒิปริญญาตรี โดยผู้สนใจสมัครกรมการจัดหางาน ตามประกาศรับสมัครงานครั้งนี้ ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2563

สมัครกรมการจัดหางาน

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา

วิธีสมัครกรมการจัดหางาน

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครกรมการจัดหางาน สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมการจัดหางานระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครกรมการจัดหางาน