รับสมัครพนักงานจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2558 รวม 20 ตำแหน่ง

0
6095
เทศบาลนครนนทบุรี

สมัครงาน เทศบาลนนทบุรี

เทศบาลนครนนทบุรี จะเปิดดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปีของพนักงานจ้าง (งบประมาณ 2558 – 2560) เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนนทบุรี

สำหรับสมาชิกท่านใด ที่มีความสนใจ ต้องการสมัครงาน เทศบาลนครนนทบุรี ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานได้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

เทศบาลนครนนทบุรีสมัครงาน เทศบาลนครนนทบุรี

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 2. ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
 3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
 4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การคลัง
 6. ผู้ช่วยช่างโยธา
 7. เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
 8. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
 9. ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า
 10. ผู้ช่วยสถาปนิก
 11. ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
 12. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 13. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 14. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
 15. .ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 16. ผู้ช่วยช่างศิลป์
 17. ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 18. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 19. คนงาน
 20. พนักงานขับรถยนต์

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ เทศบาลนครนนทบุรี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างโดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน เทศบาลนครนนทบุรี

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานการสอบและบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัคร มีสิทธิเลือตำแหน่งที่สมัครได้คนละ 1 ตำแหน่งเท่านั้น

 

การประกาศรายชื่อผุ้มีิสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

เทศบาลนครนนทบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ ป้ายประกาศบริหารงานบุคคล ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และ www.nakornnont.go.th

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครงาน เทศบาลนนทบุรี