รับสมัครพนักงานประจำสนามบินสุวรรณภูมิ ด้านอำนวยความสะดวก ดูแลผู้ใช้บริการ

0
6126

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กำลังรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานประจำสนามบิน ตำแหน่งพนักงานอำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือรวมถึงสร้างความประทับใจแก่ผู้ โดยสารและผู้ใช้บริการ (Airport Ambassador) ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ในส่วนของผู้สนใจสมัครงาน สนามบินสุวรรณภูมิ อ่านรายละเอียดแล้วส่งประวัติไปยัง Email ที่ปรากฏด้านล่างแบบด่วนๆ เลย

สมัครงาน สนามบินสุวรรณภูมิ

ตำแหน่งงานว่าง

  • พนักงานอำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือรวมถึงสร้างความประทับใจแก่ผู้ โดยสารและผู้ใช้บริการ (Airport Ambassador) ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  • ให้บริการชี้แนะ และให้ความช่วยเหลือในด้านอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ผู้ใช้บริการ
  • ติดต่อและประสานงานหน่วยงานและสายการบิน

สถานที่ปฏิบัติงาน

  • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน สนามบินสุวรรณภูมิ

  • เพศ หญิง หรือ ชาย อายุระหว่าง 21-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  • คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป
  • สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนกันไปได้
  • ส่วนสูง เพศหญิง ไม่น้อยกว่า 155 cm และเพศชายไม่น้อยกว่า 160 cm
  • บุคลิกดี สุภาพเรียบร้อย และมีทัศนคติที่ดีต่องานให้บริการ

วิธีการสมัครงาน สนามบินสุวรรณภูมิ

ส่ง Resume ทาง E-mail …..ไม่รับ walk in

Email : [email protected]