รับสมัครพนักงานอำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือ/สร้างความประทับใจแก่ผู้ โดยสารและผู้ใช้บริการ (Airport Ambassador) ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ จำนวนมาก!!!

0
5281

งานบริการสนามบินสุวรรณภูมิ

  • พนักงานอำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือรวมถึงสร้างความประทับใจแก่ผู้ โดยสารและผู้ใช้บริการ (Airport Ambassador) ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ จำนวนมาก

ตำแหน่งงานสายการบิน

ลักษณะงาน

  • ให้บริการชี้แนะ และให้ความช่วยเหลือในด้านอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ผู้ใช้บริการ
  • ติดต่อและประสานงานหน่วยงานและสายการบิน

คุณสมบัติผู้สมัครงานบริการสนามบินสุวรรณภูมิ

  • เพศ หญิง หรือ ชาย อายุระหว่าง 21-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  • มีคะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป
  • สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนกันไปได้
  • มีส่วนสูง เพศหญิง ไม่น้อยกว่า 155 cm และเพศชายไม่น้อยกว่า 160 cm
  • มีบุคลิกดี สุภาพเรียบร้อย และมีทัศนคติที่ดีต่องานให้บริการ

วิธีการสมัครงานบริการสนามบินสุวรรณภูมิ

ส่ง Resume ทาง E-mail : [email protected]