รับสมัคร พนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (outsource)

0
7150

งานสนามบินสุวรรณภูมิ

ตำแหน่งงานว่าง

พนักงานให้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ (OUTSOURCE)
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
บริษัท : ISS Facility service

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานประจำเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง พร้อมทั้งช่วยเหลือผู้มาใช้บริการ รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เวลาปฏิบัติงาน

 • เช้า 07.00 – 15.00
 • บ่าย 15.00 – 23.00
 • ดึก 23.00 – 07.00
  เปลี่ยนกะทุกๆ 2 อาทิตย์
  ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน

คุณสมบัติของผู้สมัครงานสนามบินสุวรรณภูมิ

 • เพศ หญิง หรือ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีผลทดสอบ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป อายุไม่เกิน 2 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีทักษะในการสื่อสาร มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม

สวัสดิการ

 • ค่าแรง 18,xxx บาท
 • ค่าล่วงเวลา ค่ากะ
 • วันลาพักร้อน (ปฏิบัติงานครบ 1 ปี)
 • ประกันสังคม

Please apply by email attach supporting document
E mail : [email protected]
Required document:

 • Full Resume
 • Recent Photograph
 • Copy of Transcript
 • Copy of TOEIC Certificate