สมัครงาน “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช” เปิดรับสมัครบุคคล เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

0
2647

สมัครงาน ราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 อัตรา

สมาชิกท่านใดที่สนใจสมัครสอบ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 28 ธันวาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ)

สมัครงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สมัครงานราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. นักวิชาการศึกษา สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ

การรับสมัครสอบ

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 28 ธันวาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กำหนดการวันเวลา

 • – ประกาศรายชื่อผู้มมีสิทธิสอบ วันที่ 6 มกราคม 2560
  – สอบข้อเขียน วันที่ 12 มกราคม 2560
  – ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน วันที่ 19 มกราคม 2560
  – สอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
  – ประกาศผลสอบ ภายในวันที่ 27 มกราคม 2560
  – รายงานตัวพร้อมปฏิบัติงาน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น.

ค่าธรรมเนียมสมัคร 200 บาท

เอกสารต้นฉบับ>>>มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช