ร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ ตำแหน่งงานว่างน่าสนใจ 6 ตำแหน่ง

0
11407

สมัครงานธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ที่ต้องการความก้าวหน้าในการทำงาน มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ ที่สำคัญต้องเป็นคนที่รักงานบริการ ในครั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดรับสมัครงานธนาคาร 6 ตำแหน่ง หลายอัตรา สำหรับสมาชิกท่านใด ที่สนใจ สมัครงานธนาคารไทยพาณิชย์ ตามประกาศรับสมัครงานธนาคารดังกล่าว ให้ตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้ และสมัครงานตามที่อยู่แนบท้ายประกาศ

งานธนาคาร ไทยพาณิชย์

สมัครงานธนาคารไทยพาณิชย์

ตำแหน่งงานว่าง

 

1. Finance Officer, SCBLife Assurance Pcl.

Job Descriptions:

 1. Responsible for monitoring and processing treasury transaction, ensure that records are Properly maintained and information is correct and delivered in timely manner to management for strategie decision making.
 2. Processing payment record Receipt bill, Control Petty Cash
 3. Contributing to the development and maintenance of financial systems and processes
 4. Controlling, monitoring & processing the treasury transaction on bank statement.
 5. Contact with bank for foreign exchange.

 

Qualifications:

 1. Bachelor or Master’s degree in Accounting, Financial, Economics, or Business Administrative major in Finance or Accounting
 2. Minimum 3 years experience in Accounting or Finance
 3. Good communication skill
 4. Good command in English
 5. Professional in MS Office
 6. Good interpersonal skill: loyalty, responsibliity and able to work under pressure

 

2. Business Analyst Officer, SCBLife Assurance Pcl.

Job Descriptions:

 1. Proactively contact with business owner to gather business requirement
 2. Works with business process owners to develop recommendations for improving the efficiency and or the effectiveness of busness processes.
 3. Manage to complete the responsible projects/tasks by follow PM methodology.
 4. Assures that designed business processes achieve the functional results required by the business process objectives.
 5. Plans and coordinates the activities of a team for accomplishment of project.

 

Qualifications:

 1. Bachelor or Master’s degree in Computer Science / IT or related field.
 2. Minimum 3 years experience in Business Analysis, Project Management would be advantage.
 3. Good command in English
 4. Professional in MS Office
 5. Good Interpersonal skill  Leadership and Systematic Thinking.

 

3. Operational/ Strategic Risk Management Manager/ AVP, SCBLife Assurance Pcl.

Job Descriptions and Responsibilities

 1. Assist the Deputy Vice President-Risk management with the implementation of the Operational/Strategic Risk Management Frameworks
 2. Update  risk policies by incorporating best practices and ensure full compliance with regulators and the Group
 3. Perform risks root cause analysis and recommend improvements
 4. Analyze and identify trends in the key risk indicators
 5. Support in the preparation of various committees (Risk, Audit, Board)
 6. Identify risk areas within the life insurance systems
 7. Provide recommendations on the IT security controls
 8. Support various IT risk assurance projects as needed.
 9. Perform ad hoc analysis and project works, if and when needed

 

Qualifications

 1. Bachelor’s Degree or Higher in Risk Management, Engineering, Business Administration, Computer Science, Finance, Actuarial or and relevant discipline
 2. Minimum 3 years experience in Operational Risk Management within the financial industry, insurance preferred
 3. Good Understanding of the operation cycle of life insurance
 4. Excellent communication and negotiating skills
 5. Good command in English
 6. Professional in MS Office
 7. Good Interpersonal skill : Optimistic, self-driven, detail-minded mindset and attitude

 

4. Managerial Accounting Officer, SCBLife Assurance Pcl.

Job Descriptions and Responsibilities

 1. Develop and enhancement reporting system
 2. Develop and enhancement Business Plan Module
 3. Perform more business analysis to support Business Units
 4. Assist in re-setting up accounting reports when we move from SUN GL to Oracle GL

 

Qualifications

 1. Bachelor or Master’s degree in Financial, Accounting/MIS/Statistics or related fields
 2. Minimum 3 years experience in Managerial Accounting / Financial and Accounting in Life Insurance business will be advantage
 3. Good command in English
 4. Professional in MS Office
 5. Good Interpersonal skill : well-organized, and able to work under pressure

5. Accounting Officer, SCBLife Assurance Pcl.

Job Descriptions:

 1. Prepare vouchers (Journal, payment receipt)
 2. Process the month-end closing ex. Accrued expense, Reconciliation
 3. Review accounting transactions record; payment, receipt, fixed asset and journal
 4. Prepare report based on Office of Insurance Commission (OIC) and revenue department requirement: prepared OIC return, Asset Allocation, Product Limitation for submitting to OIC Contact with Revenue department for Withholding Tax certificate in English

 

Qualifications

 1. Bachelor’s degree in Financial, Accounting
 2. Minimum 2 years experience in Accounting in Life Insurance business will be advantage
 3. Good command in English
 4. Professional in MS Office
 5. Good Interpersonal skill

 

6. Marketing Manager, SCBLife Assurance Pcl.

Job Descriptions:

 1. Formulate business and marketing plan to support organization’s mission and vision
 2. Prepare the annual budget consideration the business plan and marketing conditions
 3. Lead in the lanuch of new product & marketing programs to achieve the business targets
 4. Co-work with internal and external business partners and provide effectively supports on marketing materials, promotional campaigns, activities and problem-shooting
 5. Oversee and Monitor Staff performance & competency to ensure tasks/functions are done effectively

 

Qualifications

 1. Bachelor or Master’s degree in Marketing/Business
 2. Administration/Communicaton
 3. Minimum 8 years experience in Marketing Experience in Life Insurance Company
  Good command in English
 4. Professional in MS Office
 5. Possess drive, initiative and dynamic outgoing personality
 6. Willing to take challenge and can work under pressure, independently

 

Interested candidate, please submit your CV to
[email protected]
For more information Tel. 0-2655-4000 ext. 3415

Only shortlist candidates will be notified.

*****************