วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น รับสมัครงานราชการ ครู วุฒิป.ตรี 2-6 ก.ย.

0
258

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วุฒิปริญญาตรี โดยปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานราชการ ครู ตามประกาศรับสมัครงานการศึกษาดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2-6 กันยายน 2562

งานราชการ ครู

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่สำนักงาน ก.พ.รับรองแล้ว
  • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตประกอบการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ

วิธีการรับสมัครงานราชการ ครู

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ ครู ให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น ตั้งแต่วันที่ 2-6 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการ ครู