วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เปิดสอบงานราชการ ด้านการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี

0
2203
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

งานราชการ สระบุรี

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือก และจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

สมาชิกท่านใด ที่ต้องการทำงานราชการในจังหวัดสระบุรี ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศ และเริ่มสมัครงานได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีงานราชการ สระบุรี

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)  จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้วทางการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานตามตำแหน่ง (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)
  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานสำนักงาน

 

การรับสมัครงานราชการ สระบุรี

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องงานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดยสมัครงานได้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบจำนวนเงิน 200 บาท

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ก่อนหรือภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ อาคารอำนวยการ ณ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี และ/หรือทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>Download Link