วิทยาลัยเทคนิคยะลา รับสมัครงาน ครู วุฒิปริญญาตรี 3 อัตรา

0
915
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สมัครงาน ครู

วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วุฒิปริญญาตรี สาขาต่างๆ จำนวน 3 อัตรา

สมาชิกท่านใด มีความประสงค์จะสมัครงาน ครู วิทยาลัยเทคนิคยะลา ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

วิทยาลัยเทคนิคยะลาสมัครงาน ครู

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. พนักงนบริหารทั่วไป (ครู) สาขาไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรา
  2. พนักงนบริหารทั่วไป (ครู) สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ จำนวน 1 อัตรา
  3. พนักงนบริหารทั่วไป (ครู) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคยะลา จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน ครู

ผู้สนใจจะสมัคร ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถเรียกดูและสั่งพิมพ์ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคยะลา และกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองเท่านั้น

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

วิทยาลัยเทคนิคยะลา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ทางเว็บไซต์

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครงาน ครู