วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งครู วุฒิ ป.ตรี บัดนี้ – 6 ก.ย.

0
459

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วุฒิปริญญาตรี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำหรับผู้สนใจสมัครงานราชการ ครู ตามประกาศรับสมัครงานการศึกษาดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 กันยายน 2562

งานราชการ ครู

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่สำนักงาน ก.พ.รับรองแล้วในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติตามรหัสกลุ่มวิชาของสถานศึกษาที่เปิดรับสมัคร ดังรายละเอียดที่ปรากฏแนบท้ายประกาศ
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตประกอบการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาต โดยต้องรับการอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัครงานเท่านั้น

วิธีการสมัครงานราชการ ครู

ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ ครู ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการ ครู