วิทยาลัยเทคโนโยลีปัญญาภิวัฒน์ รับสมัครครู/เจ้าหน้าที่ 11 ตำแหน่ง ด่วนที่สุด!!!

0
1236

Panyapiwat Learning Center เป็นศูนย์การเรียนที่เป็นเลิศ การสร้างและพัฒนาคนเก่ง คนดีทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข ด้วยนวัตกรรมการ มุ่งสรรหา ดูแลรักษาผู้เรียนและพัฒนาให้มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย ระบบทวิภาคี สร้างมืออาชีพด้านธุรกิจค้าปลีก

และปัจจุบัน ได้รับการพัฒนาเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ มีการขยายเครือข่ายการเรียนการสอน จึงเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน และครูประจำศูนย์การเรียนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน ปัญญาภิวัฒน์ ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และสมัครออนไลน์ได้ทันที

สมัครงาน ปัญญาภิวัฒน์

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 1. ช่างซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา
 2. ครูประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ – เพชรบุรี (ด่วน) จำนวน 1 อัตรา
 3. ผู้จัดการแผนกบริหารงานกลางศูนย์การเรียนฯ จำนวน 1 อัตรา
 4. เจ้าหน้าที่สื่อสารทางไกล จำนวน 1 อัตรา
 5. เจ้าหน้าที่บริการอาคาร จำนวน 1 อัตรา
 6. ครูประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ – สะพานควาย (ด่วน) จำนวน 1 อัตรา
 7. เจ้าหน้าที่พัฒนาและสนับสนุนระบบ จำนวน 1 อัตรา
 8. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 9. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จำนวน 1 อัตรา
 10. ครูประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-อุดรธานี จำนวน 1 อัตรา
 11. ครูประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ – บางกะปิ (ด่วน) จำนวน 1 อัตรา

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน ปัญญาภิวัฒน์