“ศูนย์การทหารปืนใหญ่” เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 240 อัตรา

0
2929

สมัครราชการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ มีความประสงค์เปิดรับสมัครทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ เหล่าทหารปืนใหญ่ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในหน่วยทหารปืนใหญ่ ในส่วนกำลังรบ จำนวน 240 อัตรา

สำหรับผู้ที่สนใจ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 22 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดเสาร์และอาทิตย์)

งานราชการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่

ตำแหน่งราชการที่เปิดสอบ

  1. นายทหารประทวน ในหน่วยทหารปืนใหญ่ ในส่วนกำลังรบ จำนวน 240 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก

  1. เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารปืนใหญ่ อย่างน้อย 1 ปี โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี
  2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  3. ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ
  4. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน

การรับสมัครศูนย์การทหารปืนใหญ่

สำหรับผู้ที่สนใจ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 22 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดเสาร์และอาทิตย์) โดยสามารถขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ห้องเรียนหมายเลข 101 กรมนักเรียน โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>ศูนย์การทหารปืนใหญ่