สถานพักฟื้น กองทัพบก (เชียงราย) รับสมัครงานราชการ ทหาร 49 อัตรา ถึง 18 ต.ค.

0
944

สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 37 จังหวัดเชียงราย (Chainarai Riverside) ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานสถานพักฟื้นและพักผ่อน กองทัพบกเชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 รวมทั้งสิ้นจำนวน 49 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ ทหาร ตามประกาศรับสมัครงานของกองทัพบก ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน – 16 ตุลาคม 2562

งานราชการ ทหาร

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. รองผู้จัดการ จำนวน 1 อัตรา
 2. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบุคคล จำนวน 1 อัตรา
 3. เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล จำนวน 1 อัตรา
 4. เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา
 5. เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อ จำนวน 3 อัตรา
 6. เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 2 อัตรา
 7. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 4 อัตรา
 8. หัวหน้าพนักงานแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา
 9. พนักงานแม่บ้าน จำนวน 10 อัตรา
 10. พนักงานดูแลสวน จำนวน 1 อัตรา
 11. หัวหน้าแผนกอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 1 อัตรา
 12. หัวหน้าพ่อครัว จำนวน 1 อัตรา
 13. พ่อครัว จำนวน 2 อัตรา
 14. ผู้ช่วยพ่อครัว จำนวน 2 อัตรา
 15. เจ้าหน้าที่ประจำห้องครัว จำนวน 6 อัตรา
 16. เจ้าหน้าที่ต้อนรับ จำนวน 5 อัตรา
 17. เจ้าหน้าที่ขนสัมภาระ จำนวน 2 อัตรา
 18. ไฟฟ้า – ประปา – เครื่องกล จำนวน 3 อัตรา
 19. ช่างแอร์ จำนวน 1 อัตรา
 20. พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครงานราชการ ทหาร

สำหรับผู้ประสงค์สมัครสอบงานราชการ ให้สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 37 สโมสรค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน – 16 ตลุาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานราชการ ทหาร