สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ รับสมัครงานสาธารณสุข 4 ตำแหน่ง 17 อัตรา

0
1286

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุข ประเภทพนักงานสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 17 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงาน สาธารณสุข ตามประกาศรับสมัครงานกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้สมัครงานด้วยตนเอง โดยคลิกลิงก์ที่ตำแหน่งที่เปิดรับ เพื่อดูรายละเอียดการรับสมัครงาน และวันที่ที่ปิดรับสมัคร ซึ่งแต่ละตำแหน่งจะปิดรับสมัครงานไม่ตรงกัน

สมัครงาน สาธารณสุข

ตำแหน่งงานสาธารณสุขที่เปิดรับ

  1. ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  3. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
  4. ผู้ช่วยทันตแพทย์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 13 อัตรา

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน สาธารณสุข