สถาบันทันตกรรม รับสมัครงานสาธารณสุข วุฒิปวส./ปริญญาตรี 23 มี.ค.-17 เม.ย.

0
781

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสาธารณสุข ประเภทพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี และเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ วุฒิปวส. โดยผู้สนใจสมัครงานประชาสัมพันธ์ สถาบันทันตกรรม ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 17 เมษายน 2563

สมัครงานประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งงานโรงพยาบาล

  1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสมัครงานประชาสัมพันธ์

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานประชาสัมพันธ์ ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สถาบันทันตกรรม ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 17 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานประชาสัมพันธ์