สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดสอบงานราชการ วุฒิปริญญาตรี 4 อัตรา

0
988
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

งานราชการที่เปิดสอบ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 อัตรา และนักนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก และได้รับการบรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว จะได้รับอัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

สำหรับสมาชิกที่สนใจตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

สมัครงาน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักทรัพยากรบุคคล  จำนวน 3 อัตรา

  2. นักนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ นี้  ทั้งนี้ คุณวุฒิดังกล่าว ซึ่งเป็นคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่นำมาใช้สมัคร ต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้ว

 

การรับสมัครงานราชการ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 8 (ฝั่งทิศตะวันออก) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

การประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

สถาบันนิติวทิยาศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 8 (ฝั่งทิศตะวันออก) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ รวมทั้งประกาศทางเว็บไซต์ http://www.cifs.moj.go.th

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>งานราชการที่เปิดสอบ