สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) รับสมัครพนักงานทั่วไป มีใบขับขี่ วุฒิม.3 รับถึง 6 พ.ย.

0
260

ประกาศรับสมัครงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้สถาบัน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป วุฒิ ม.3 สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจสมัครงาน วุฒิม.3 ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2562

สมัครงาน วุฒิม.3

ตำแหน่งงานว่าง

  • พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงาน วุฒิม.3

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครงาน วุฒิม.3 ให้ยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน วุฒิม.3