สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรี/โท 16 อัตรา

0
1696
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สมัครสอบครูผู้ช่วย

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ 2558 รวม 16 อัตรา

สำหรับสมาชิกที่สนใจ และต้องการสมัครสอบครูผู้ช่วย ตามประกาศรับสมัครงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 16 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สมัครสอบครูผู้ช่วย

ตำแหน่งงาน การศึกษาที่เปิดรับ

  1. กลุ่มวิชา / สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
  2. กลุ่มวิชา / สาขาวิชาเอก พลศึกษาและสุขศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  3. กลุ่มวิชา / สาขาวิชาเอก วัดผลและประเมินผลการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  4. กลุ่มวิชา / สาขาวิชาเอก ศิลปไทย จำนวน 2 อัตรา
  5. กลุ่มวิชา / สาขาวิชาเอก ประติมากรรม จำนวน 1 อัตรา
  6. กลุ่มวิชา / สาขาวิชาเอก ดนตรี (ซอด้วง) จำนวน 1 อัตรา
  7. กลุ่มวิชา / สาขาวิชาเอก ดนตรี (ซออู้) จำนวน 1 อัตรา
  8. กลุ่มวิชา / สาขาวิชาเอก นาฏศิลป์ไทย (ละครนาง) จำนวน 1 อัตรา
  9. กลุ่มวิชา / สาขาวิชาเอก นาฏศิลป์ไทย (โขนยักษ์) จำนวน 3 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 16 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และที่เว็บไซต์ http://www.bpi.ac.th หรือ http://job.bpi.ac.th “รับสมัครสอบแข่งขัน”

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน>>>>สมัครสอบครูผู้ช่วย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน>>>>เอกสารแนบท้าย 1 (รายละเอียดตามกลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน>>>>เอกสารแนบท้าย 2 (หลักสูตรการสอบแข่งขันฯ)