สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครพนักงานสาธารณสุข 20 อัตรา

0
1146

สถาบันประสาทวิทยา กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานสาธารณสุขประเภททั่วไป จำนวน 20 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานสาธารณสุข สถาบันประสาทวิทยา ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11-20 สิงหาคม 2563

สมัครงานสาธารณสุข

ตำแหน่งงานว่าง

 1. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
 2. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
 3. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา
 4. นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
 5. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
 6. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 7. พนักงานรับโทรศัพท์ จำนวน 1 อัตรา
 8. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา
 9. พนักงานประจำตึก จำนวน 2 อัตรา
 10. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา
 11. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานสาธารณสุข

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานสาธารณสุข สถาบันประสาทวิทยา ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันประสาทวิทยา ตั้งแต่วันที่ 11-20 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานสาธารณสุข