สถาบันประสาทวิทยา เปิดรับพนักงานสาธารณสุข 15 ตำแหน่ง 26 อัตรา

0
1293

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 15 ตำแหน่ง 26 อัตรา

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน สาธารณสุข ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 17 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน สาธารณสุข

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 2. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 3. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
 4. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
 5. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
 6. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
 7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 8. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา
 9. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
 10. พนักงานประจำตึก จำนวน 2 อัตรา
 11. พนักงานรับโทรศัพท์ จำนวน 1 อัตรา
 12. พนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 13. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา
 14. พนักงานผ่าและรักษาศพ จำนวน 1 อัตรา
 15. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครงาน สาธารณสุข

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันประสาทวิทยา เลขที่ 312 ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 17 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน สาธารณสุข