สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานสาธารณสุข 7 ตำแหน่ง

0
4615

สมัครงาน สาธารณสุข 2559

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุข ประเภทพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 7 ตำแหน่ง

สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงาน สาธารณสุข ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงานสถาบันมะเร็ง

สมัครงาน สาธารณสุข 2559

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  2. นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
  3. พนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
  4. พนักงานบัตรรายงานโรค จำนวน 1 อัตรา
  5. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
  6. พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 2 อัตรา
  7. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุข ประเภทพนักงานสาธารณสุขทั่วไป โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน สาธารณสุข 2559

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน