สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดสอบงานราชการ สาธารณสุข 12 ตำแหน่ง 7-18 ต.ค.

0
391

ระกาศรับสมัครงานรา่ชการ กรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง รวม 19 อัตรา การศึกษาระดับ ม.6/ปวช./ปวส. และปริญญาตรี

ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงาน สาธารณสุข ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7-18 ตุลาคม 2562

สมัครงาน สาธารณสุข

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 2. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 3. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 4. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 5. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 7. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
 8. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา
 9. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 10. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 11. พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา
 12. พนักงานบริการ จำนวน 5 อัตรา

วิธีรับสมัครงาน สาธารณสุข

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน สาธารณสุข ขอรับและยื่นใบสมัครงานพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 7-18 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน สาธารณสุข