สถาบันมะเร็ง เปิดสอบงานสาธารณสุข วุฒิม.3/ม.6/ปวช./ปริญญาตรี 16 อัตรา รับถึง 3 ธ.ค.

0
733

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุข ประเภทพนักงานสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 16 อัตรา โดยผู้ที่สนใจสมัครสอบงานสาธารณสุข ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล ให้สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2562

สอบงานสาธารณสุข

ตำแหน่งงานว่าง

  1. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
  2. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
  3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  5. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
  6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 5 อัตรา
  7. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
  8. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  9. พนักงานบริการ จำนวน 4 อัตรา

วิธีสมัครสอบงานสาธารณสุข

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานสาธารณสุข ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบงานสาธารณสุข