สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครนักกายอุปกรณ์ วุฒิป.ตรี 15-30 เม.ย.

0
278

สถาบันราชประชาสมาสัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักกายอุปกรณ์ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจงานนักกายอุปกรณ์ สถาบันราชประชาสมาสัย ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 15-30 เมษายน 2563

งานนักกายอุปกรณ์

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • นักกายอุปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานนักกายอุปกรณ์

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานนักกายอุปกรณ์ สถาบันราชประชาสมาสัย ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สถาบันราชประชาสมาสัย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 15-30 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานนักกายอุปกรณ์