สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครพนักงานซ่อมบำรุง วุฒิปวช. 2 อัตรา รับถึง 14 ก.พ.

0
138

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก และบรรจุเป็นพนักงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในตำแหน่งพนักงานซ่อมบำรุง วุฒิปวช. จำนวน 2 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครงานซ่อมบำรุง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ให้สมัครงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

สมัครงานซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่าง

  • พนักงานซ่อมบำรุง จำนวน 2 อัตรา

วิธีสมัครงานซ่อมบำรุง

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานซ่อมบำรุง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง หรือสมัครงานทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานซ่อมบำรุง